terug

Pre-stedelijke bewoningssporen centrum

Bewoningsporen Rotta

Late Middeleeuwen (21)

Bij archeologisch onderzoek in de binnenstad van Rotterdam, in bijzonder bij de opgravingen in het tracé van de Willemsspoortunnel, zijn op verschillende plaatsen vondsten en bewoningssporen aangetroffen uit perioden, die aan het ontstaan van de stad Rotterdam in de tweede helft van de 13de eeuw voorafgingen. Ze dateren uit de prehistorie, Romeinse tijd en de 10de 12de eeuw. De middeleeuwse relicten kunnen gerelateerd worden aan de, in 1028 vermelde, nederzetting Rotta. De aangetroffen resten hangen deels samen met de loop van de Rotte, die aanvankelijk zorgde voor een natuurlijke afwatering van het veengebied aan de noordzijde van de huidige Nieuwe Maas.

Op de linkeroever van de Rotte zijn tussen Pompenburg en Meent een bewoningslaag, kuilen en sloten uit de tijd van Rotta vastgesteld.

Bijlage openen

Info Reacties Streetview