terug

De dam en de sluizen in de Rotte

De dam en de sluizen in de Rotte

Late Middeleeuwen (19)

Rotterdam is ontstaan aan de dam in de Rotte, die zich bevindt ter hoogte van de huidige Hoogstraat. De dam is rond 1270 aangelegd en werd voorzien van een aantal sluizen, die zorgden voor de afwatering van de Rotte op de Nieuwe Maas. Uit het archeologisch onderzoek van het BOOR in het tracé van de Willemsspoortunnel blijkt dat men vrijwel direct na de aanleg van de dam erop is gaan wonen.

De houten sluizen, bestaande uit een reeks gebinten, waren in die tijd aan de bovenzijde nog open. Later, nadat de bebouwing toenam en de dam werd verbreed, kwamen de sluizen geheel onder de straat te liggen. In de 16de eeuw werden de sluizen, met uitzondering van de vloer en de deuren, geheel uit steen opgetrokken.

Momenteel zijn 10 sluizen, die overigens niet gelijktijdig hebben gefunctioneerd, in de Hoogstraat bekend.

Info Reacties Streetview