terug

Grote- of Sint-Laurenskerk en directe omgeving

Grote- of Sint-Laurenskerk

Late Middeleeuwen (20)

De eerste schriftelijke vermelding van de Sint Laurenskerk dateert uit 1366. Er is dan sprake van een 'Hylebrandus, priester, vicaris aan het altaar van de H. Maagd Maria in de kerk van Rotterdamme'.

Eerder, in 1306, wordt voor het eerst melding gemaakt van een pastoor van Rotterdam, maar of deze verbonden was aan genoemde kerk is onzeker.

Over het 14de-eeuwse kerkgebouw, alsmede de ruimtelijke indeling in de directe nabijheid ervan, is weinig bekend. Het huidige kerkgebouw dateert uit de 15de eeuw.

Info Reacties Streetview