terug

Hillegondakerk met kerkhof

Hillegondakerk

Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd (32)

De Hillegondakerk met kerkhof en de naastgelegen kasteelruïne op de 19de-eeuwse begraafplaats te Hillegersberg bevinden zich op een donk. Een donk is de top van een rivierduin, dat zo'n 14.000-12.000 jaar geleden is gevormd. Donken werden in de prehistorie vaak als woonplaats benut. Ook op de donk van Hillegersberg zijn prehistorische resten aangetoond. Het gaat daarbij om vuurstenen artefacten en scherven van aardewerk uit de Nieuwe Steentijd. Of de donk ook al in de Midden-Steentijd als woonplaats werd benut, is onzeker. Wel zijn er aanwijzingen dat er in latere prehistorische perioden en in de Romeinse tijd is gewoond.

De ouderdom van de kerk te Hillegersberg is niet bekend. Rond het midden van de 12de eeuw neemt Hillegersberg de kerkelijke functie van het overstroomde Rotta over en treedt later als moederkerk op voor de plaatsen Rotterdam, Kralingen, Bleiswijk en Zevenhuizen.

In de 13de eeuw bestaat het kerkgebouw uit een schip uitwendig groot 17x10 meter, dat is voorzien van een rechtgesloten koor van 6x6 meter. Later vinden er uitbreidingen van het kerkgebouw plaats. Pas in de tweede helft van de 14de eeuw wordt de toren gebouwd.
De eerste schriftelijke vermelding van het kasteel van Hillegersberg dateert uit 1269.

Er is sprake van een heer Vranke Stoep van Hildegerdberge, die van graaf Floris V toestemming krijgt om de lenen die hij van deze houdt aan zijn dochters en hun erfgenamen mag doen toekomen. Het kasteel bestond uit een woontoren van 10x10 meter, waartegen een 6 meter hoge motte van zand is opgeworpen op het rivierduin.

De muren zijn aangelegd op het natuurlijk maaiveld. De hierdoor ontstane kelderverdieping is 5 meter hoog en wordt overkluisd door een dubbel tongewelf. In de 19de eeuw is het kerkhof uitgebreid over het terrein van het kasteel.

Info Reacties Streetview