terug

Huis te Crooswijck

Huis te Crooswijck

Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd (28)

De Blommersdijk is in het laatste kwart van de 12de eeuw aangelegd. Een deel van de dijk en aangrenzende gronden is door de Hollandse graaf Willem II tussen 1247 en 1256 verkocht aan het geslacht Van Voorne. In het derde kwart van de 13de eeuw bouwt heer Dirc die Visser, leenman van de Heren van Voorne, hier het huis te Crooswijck. Rond 1300 wordt het leen in tweeën gesplitst, waarbij elk deel aan een tak van het geslacht de Visser toekomt. Het "huys tote Croeswyc" komt Diederik de Visser toe, terwijl de "woninghe bi Croeswyc ende die hofstede ende erve daertoe" in het bezit komen van Vrancke de Visser. Zijn huis en een daarbij gelegen boerderij worden in de 17de eeuw vervangen door een buitenhuis, genaamd het Huis Rubroeck.

In de rekeningen van de baljuw van Schieland uit 1420 is sprake van "den thoorn te Crooswijc". Het huis is dus een woontoren, zoals ook blijkt uit de kaart van Jan Jansz. Potter uit 1567. Op de kaart is duidelijk een vierkante woontoren zichtbaar, gelegen op een door meerdere grachten omringd terrein. Het huis is in 1574 afgebroken, waarna in de 17de eeuw ter plaatse een herenhuis met dezelfde naam werd gebouwd.

Het huis te Crooswijck heeft enige tijd dienst gedaan als gevangenis van het baljuwschap van Schieland.

Info Reacties Streetview