terug

Donk met bewoning uit de Steentijd

jagers en verzamelaars onder CS

Mesolithicum (27)

Onder het emplacement van het Centraal Station van Rotterdam bevindt zich ruim 10 meter onder de sporen een donk. De donk is in 2001 ontdekt bij de voorbereiding van de aanleg van de tunnels voor de Randstadrail. Bij grondboringen, die in het kader van geotechnisch onderzoek werden verricht, werd het donkzand aangeboord en werden bovendien prehistorische bewoningssporen vastgesteld.

In de boorkern werden onder meer botfragmenten, vissenwervels en stukjes vuursteen aangetroffen. De ouderdom van de bewoningssporen is vastgesteld aan de hand een C14datering van het houtskool uit de boorkernen. Het resultaat is circa 5500 voor Christus.

De relicten kunnen toegeschreven worden aan jagers, vissers en voedselverzamelaars die aan het einde van de Midden-Steentijd op deze donk hebben gebivakkeerd.

Info Reacties Streetview