terug

Kasteel IJsselmonde

Kasteel IJsselmonde

Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd (39)

De naam IJsselmonde wordt voor het eerst in 1072 genoemd. Er is dan sprake van een sterkte, die aangelegd is door de Utrechtse bisschop. De locatie van deze burcht, die in 1076 door de Hollandse graaf wordt vernield, is niet bekend. De versterking zal zijn gelegen in een kort daarvoor ontgonnen gebied. In 1308 is sprake van een pastoor Diederik van IJsselmonde genaamd. De plaats waar 'zijn' kerk stond, weten we evenmin. In 1373 gaat de Riederwaard door overstromingen ten onder. Ook IJsselmonde ging toen verloren. In 1437 wordt de polder Oost-IJsselmonde bedijkt, waarbinnen de hier te bespreken kerk en kasteel zijn gebouwd.

Het kasteel, of liever gezegd een fraai herenhuis dat geen militaire waarde als versterking had, diende als buitenverblijf van de ambachtsheren van IJsselmonde. Het buiten werd in 1483 gebouwd door Floris Oem van Wijngaerden op een omgracht erf. Het had een afmeting van 15,5x12,3 meter. Het complex bestaat uit twee delen. Een deel ligt boven een lage kelder, het andere gedeelte heeft een binnenplaats. Hier bevindt zich ook een traptoren. In 1540 en 1570 wordt het huis uitgebreid. In 1664 werd het gemoderniseerd. In 1900 werd het afgebroken.

Info Reacties Streetview