terug

Kasteel Rodenrijs

Kasteel Rodenrijs

Late Middeleeuwen (13)

Het kasteel Rodenrijs bestaat uit een toren en een ringmuur, met een diameter van 22 meter, op een motte (kasteelheuvel).

De muren zijn geconstrueerd op spaarbogen, waarvan de pijlers zijn gefundeerd op het oorspronkelijke maaiveld. Rond de gracht van de motte bevond zich een aarden wal. Het kasteel, dat waarschijnlijk in de 13de eeuw is aanlegd, is in 1351 verwoest. Het behoorde toe aan de familie Rodenrijs, die al in 1156 wordt vermeld.

De burchtheuvel staat nog aangeduid op een kaart uit 1702 van de landmeter Krukius. Tot de aanleg van de Schiewijk in 1922 is de kleiheuvel zichtbaar gebleven en werd met de naam 'De Bult' aangeduid. Ook de huidige naam Terpstraat refereert naar de oorspronkelijke aanwezigheid van de kasteelheuvel ter plaatse.

Info Reacties Streetview