terug

Kasteel Starrenburg

Kasteel Starrenburg

Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd (11)

Kasteel Starrenburg is in de eerste helft van de 13de eeuw gebouwd. Het bestond uit een vierkante toren van 10x10 meter, gelegen op een 6 à 7 meter hoge motte (kasteelheuvel). Tegen een van de zijden, op het talud van de motte en grenzend aan de gracht, lag een ommuurde binnenplaats. Het kasteel is op last van de hertog Willem van Beieren in 1351 gesloopt.

Ridder Gillis van Vorscoten, genoemd tussen 1247 en 1281, had het kasteel Starrenburg en 12 morgen land als grafelijk leen. De 13de-eeuwse leenmannen met de naam 'Van Vorscoten' komen van oorsprong uit de omgeving van Leiden, waar zij te Voorschoten ook een kasteel bezitten, eveneens met de naam Starrenburg. De naam van beide kastelen kan gerelateerd worden aan hun familiewapen: een achtpuntige ster.

Starrenburg te Overschie diende waarschijnlijk als oudste ambtswoning van de baljuw van Schieland. Als plaatsvervanger van de graaf zorgde de baljuw onder andere voor de rechtspraak, die mogelijk plaatsvond op het kleine voorplein naast de woontoren. Aangezien de baljuw ook de doodstraf kon uitspreken, is het niet verwonderlijk dat de polder waarin Starrenburg stond, vanouds aangeduid werd met de naam 'Galchhoek'.

Rond 1600 werd ter plaatse van het middeleeuwse kasteel een nieuw huis, met vier verdiepingen en een vierkant grondplan, gebouwd. Dit herenhuis met bijgebouwen is in het begin van de 20ste eeuw afgebroken.

Bijlage openen

Info Reacties Streetview