terug

Kasteel Ter Spangen

Kasteel Ter Spangen

Late Middeleeuwen (10)

Kasteel Ter Spangen, ook wel ter Nesse genoemd, dateert uit het midden van de 13de eeuw. Aan het einde van de 13de eeuw bestond het kasteel uit een woontoren met afmetingen van 9x9,5 meter, gelegen op het talud van een motte (kasteelheuvel).

De toren is mogelijk gebouwd door de heer Philips uter Nesse, die het in 1307 met de erbij behorende 27 morgen land, waarlangs een rivierje de Spangen loopt, in leen houdt van een oudere tak van de familie. Het kasteel wordt in 1351 afgebroken, waarna het een kwart eeuw later weer wordt herbouwd. Dan wordt de motte uitgevlakt en de fundering van de woontoren gebruikt bij de bouw van een woonvleugel, die deel uitmaakt van een rechthoekige kasteelplattegrond. In de 15de eeuw wordt het kasteel verder vergroot.

Het is in 1572 afgebrand. In het midden van de 19de eeuw restten nog enkele muurbrokken in een weiland, terwijl in het begin van de 20ste eeuw de locatie van het kasteel Ter Spangen nog herkenbaar was aan een ongelijk gelegen terrein.

Een deel van het complex is weggebaggerd voor de aanleg van de Bornissehaven.

Bijlage openen

Info Reacties Streetview