terug

Voormalige kerk en directe omgeving van Oud-Kralingen

Kerk Oud-Kralingen

Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd (35)

De parochie Kralingen wordt al in 1270 genoemd. Onzeker is of de kerk uit die tijd zich op dezelfde plaats bevond als de kerk uit de latere Middeleeuwen, waarvan de funderingen en een deel van het opgaande muurwerk in de huidige begraafplaats Oud-Kralingen zijn opgenomen.

Bij het uitvenen en droogmalen in de 18de en 19de eeuw is het kerkhof met omgeving gespaard gebleven. In 1844 werd de kerk gesloopt tot circa 1,20 meter boven maaiveld. Binnen de muren werden grafkelders gebouwd.

Vanaf 1870 werd Oud-Kralingen als algemene begraafplaats erkend. In de ondergrond moeten de funderingen en graven van de oude parochiekerk nog aanwezig zijn.

Info Reacties Streetview