terug

Kerk en directe omgeving van het vroegere Schoonderloo

Kerk Schoonderloo

Late Middeleeuwen (18)

Aardewerkvondsten, verzameld in 1923 bij het graven van de Coolhaven, tonen aan dat dit deel van Rotterdam in de 11de/12de eeuw bewoond was. Het gebied is overstroomd in het derde kwart van de 12de eeuw, waarna het in de 13de eeuw is (her)bedijkt. In 1249 worden inkomsten uit de visserij bij de plaats Schoonderloo genoemd en in 1259 is sprake van goederenroof uit schepen van Keulse kooplieden, welk incident plaatsgevonden heeft bij Schoonderloo. De nederzetting bezat blijkbaar een haven.

Het ambacht Schoonderloo is aan het einde van de 13de eeuw in handen van de Heren van Putten. In 1318 wordt het verkocht aan de Heer van Voorne en vóór 1332 komt het in handen van de Hollandse graaf. Uit de grafelijke rekeningen blijkt dat er sprake was van (sluis)visserij en herbergen te Schoonderloo. Ook bestond er een veer tussen het dorp en Katendrecht.

De kerk van Schoonderloo, waarvan de ouderdom niet bekend is, bevindt zich direct achter Schielands Hoge Zeedijk (ter hoogte van de huidige Pieter de Hoochstraat). Op en aan de dijk is vanaf de 13de eeuw gewoond. Zo bevindt zich ten westen van de kerk, in ieder geval vanaf de 14de eeuw een imposante boerderij (mogelijk begraven hofstad) 'Croondersteyn' genaamd.

In 1277 is voor het eerst sprake van een pastoor te Schoonderloo. Over de bouwgeschiedenis en het uiterlijk van de kerk is weinig bekend. Iconografische bronnen laten zien dat het bakstenen kerkgebouw een rechthoekig gesloten koor van drie traveeën bezat, dat afgedekt werd door een zadeldak met twee topgevels. Tot het begin van de 16de eeuw functioneerde de kerk als parochiekerk voor de parochie Schoonderloo, waar ook Delfshaven deel van uitmaakte. Daarna werd de Sint-Anthoniuskapel (object 16) in Delfshaven parochiekerk. De kerk van Schoonderloo werd nu kapel.
Het kerkgebouw was tot 1562 omgeven door een muur, daarna werd een sloot rondom het kerkhof gegraven. De kapel van Schoonderloo werd in 1572 grotendeels verwoest.

In de ruïne werden nog tot in de 18de eeuw overledenen ter aarde besteld. In 1802, bij het maken van de straatweg naar Schiedam, werden de restanten van het gebouw geheel afgebroken. Een deel van het kerkhof, dat als begraafplaats in 1898 buiten gebruik werd gesteld, is tot op de dag van vandaag blijven bestaan.

Info Reacties Streetview