terug

Nederlands Hervormde Kerk en directe omgeving

Kerk van Pernis

Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd (36)

De bouw van de huidige Nederlands Hervormde Kerk te Pernis vond plaats in de jaren 1925-1926. Daarbij werd het laat-middeleeuwse kerkgebouw, dat op deze plaats stond, gesloopt. Op basis van een inscriptie op een onder de ramen ingemetselde steen, zou het kerkgebouw in 1428 gebouwd zijn. Alleen de kerktoren, waarvan aangenomen wordt dat die zelfs nog ouder is dan het gesloopte laat-middeleeuwse kerkgebouw bleef gespaard bij de sloop in 1925-1926 en werd opgenomen in de nieuwbouw.

De kerk van Pernis is gelegen aan de Pastoriedijk, die deel uitmaakt van de dijk van de Polder Nieuw Pernis. De polder ligt ten noorden van de Polder Oud Pernis, waarvan de dijk op twee plaatsen is onderzocht en dateert uit het einde van de 12de/begin 13de eeuw. De haven van 'Pernesse' wordt in 1250 vermeld. Beide polders bleven gespaard bij de overstroming van de Riederwaard in 1373.

Info Reacties Streetview