terug

Resten stadsmuur met toren, fundering Schiedamsepoort en gedempte stadsgracht

Middeleeuwse Stadsverdediging

Late Middeleeuwen (26)

Onder en in de directe omgeving van het Schielandshuis bevinden zich in de ondergrond de res-ten van de middeleeuwse stadsverdediging van Rotterdam: de stadsgracht, de resten van de Schiedamsepoort en de stadsmuur met een toren. Ook de middeleeuwse rivierdijk, gelegen onder de huidige Korte Hoogstraat die aangelegd is rond 1200, bevindt zich in dit gebied.

Rond het midden van de 14de eeuw werd rond de middeleeuwse stad Rotterdam een stadsgracht met wal aangelegd. Waarschijnlijk in het begin van de 15de eeuw werd op de plaats waar de rivierdijk de stadsgracht kruiste een stenen stadspoort (de Schiedamsepoort of Westpoort) gebouwd. Mogelijk kende het gebouw een voorloper van hout.

Aan de stenen poort grensde een portierswoning en een toren, die als gevangenis dienst heeft gedaan (de Soetentoren of in de volksmond 'Treurenburg' genoemd).

Door de uitbreiding van Rotterdam richting Maas, vanaf het einde van de 16de eeuw, verloren de oude verdedigingswerken hun functie. De gracht werd gedempt en de stadsmuur en de Schiedamsepoort werden in 1613 afgebroken. Vanaf 1625 werden op deze plaats huizen gebouwd.

Info Reacties Streetview