terug

Donk met prehistorische bewoningssporen

Nederzettingsterrein Hillegersberg

Neolithicum (34)

De donk waarop de kerk en het kasteel van Hillegersberg zijn gebouwd, was al in 1829 object van onderzoek. Van den Hoonaard kwam in zijn boekje Beschrijving van Hillegersberg tot de conclusie dat de zandmassa de oorzaak was van een wel in de ondergrond, die later door de Romeinen was opgehoogd. Er zouden, volgens de auteur, bij vroeger graafwerk munten met de beeltenis van de Romeinse keizer Hadrianus zijn gevonden.

In 1990 werd door het BOOR een archeologisch onderzoek verricht op een braakliggend perceel op de hoek van de Bergse Dorpsstraat en de Kerkstraat. Aan de hand van boringen en een sleuf kon een bewoningslaag uit de Nieuwe Steentijd in de top van het donkzand worden vastgesteld. Aardewerk, vuurstenen werktuigen en houtskool werden daarbij verzameld.

Info Reacties Streetview