terug

Nederzettingsterrein uit de Late IJzertijd

Nederzettingsterrein Terbregge

Late IJzertijd (31)

Op de linker oever van de Rotte nabij Terbregge bevindt zich een nederzettingsterrein uit de Late IJzertijd in de ondergrond. Een deel van de nederzetting is in 1991 opgegraven. De ondergrond wordt gevormd door veen, dat wordt afgedekt door een kleipakket. De bewoning vond plaats op een ontwaterd stuk hoogveen. Als gevolg van de erosieve werking van het water zijn de in 1991 onderzochte nederzettingssporen aangetast. Behalve een uit scherven en klei opgebouwde haardplaats werden bij de opgraving enkele aangepunte paaltjes, aardewerkscherven en bot-ten aangetroffen. Ook werd een bijzondere metalen mantelspeld en mogelijk een juk van wilgenhout gevonden. De grote hoeveelheid vondsten geeft aan dat we te maken hebben met een relatief lang gebruik van een boerderijplaats of met een gelijktijdig bestaan van meerdere boerderijen ter plaatse. Uit het onderzoek van het botmateriaal bleek dat rund, schaap/geit en varken voorkwamen. Ook een of meerdere honden werden gehouden. De vondst van enkele beverbotten geeft aan dat er op bescheiden schaal werd gejaagd. Ook werd er gevist, zoals blijkt uit de talrijke visresten. Dat het mestrijke nederzettingserf een geschikte broedbiotoop was voor ringslangen, blijkt uit de aanwezigheid van leerachtige eikapsels van deze dieren.

Info Reacties Streetview