terug

Nederzettingsterreinen uit de Romeinse tijd

Nederzettingsterreinen De Kandelaar

Romeinse tijd (1)

De nederzettingsterreinen uit de Romeinse tijd in De Kandelaar bevatten vergelijkbare grondsporen die direct onder de bouwvoor liggen. De aanwezigheid van sloten en greppels lijkt samen te hangen met huisplaatsen.

Bijlage openen

Info Reacties Streetview