terug

Nederlands Hervormde Kerk (Sint Anthonius) en directe omgeving

Sint Anthonius Kerk

Late Middeleeuwen (16)

In 1389 verleende hertog Albrecht van Beieren, graaf van Holland, toestemming aan de Delftenaren een vaart aan te leggen naar de Maas. Aan de monding van deze Delfshavense Schie onstond een nederzetting, Delfshaven genaamd, die eeuwen lang tot Delft bleef behoren.

Aanvankelijk maakte Delfshaven, kerkelijk gezien, deel uit van de parochie Schoonderloo. In het begin van de 16de eeuw werd de in 1417 gestichte Sint-Anthoniuskapel in Delfshaven parochiekerk.

Info Reacties Streetview