terug

Het terrein van de Nederlands Hervormde Kerk (Sint-Nicolaas) en directe omgeving

Sint Nicolaas Kerk

Late Middeleeuwen (14)

Omstreeks 1030 wordt gesproken over een kapel te Sce, het latere Overschie. De kerk ressorteerde onder de kerk van Vlaardingen en was vanaf het midden van de 12de eeuw parochiekerk voor een gebied dat ook Berkel-Rodenrijs omvatte.

De middeleeuwse kerk is in 1899 afgebrand. Er zijn aanwijzingen dat de kerk van Overschie in de tweede helft van de 12de eeuw uit tufsteen was opgebouwd. Het had een rondgesloten koor (7.80 meter x 12,50 meter) en een rechthoekig schip (8x24 meter).

De toren van de kerk is waarschijnlijk in de 13de eeuw aan het gebouw toegevoegd.

Info Reacties Streetview