terug

Gevelsteen 't dorp Besoie, Vissersdijk (1687)

´t dorp Besoie, Vissersdijk

Vissersdijk

De steen is afkomstig van een huis aan de Vissersdijk Zuidzijde, hoek Molensteeg Oostzijde. Al in de zestiende eeuw komt deze dijk onder de naam Vissersdijk of Vischdijkje voor. Gewoonlijk wordt in die tijd een straat naam genoemd naar degene die hem aanlegt of naar de beroepsgroep die daar nering had. Het laatste ligt voor de hand want in dezelfde buurt waren bokkinghangen, haringplaatsen en een vismarkt te vinden.

In 1657 komt de naam Besoijen voor het eerst voor in Rotterdam. In dat jaar wordt een Jan van Besoijen, zoon van Jan en Aagje Jans, gedoopt. De naam komt niet veel voor en afgaande op de doopboeken van het gemeentearchief gaat het hier om een kleine familie. Jan van Besoijen de jongere laat in 1677 zijn zoon Jan dopen in de remonstrantse kerk. Een jaar eerder koopt een Jan van Besoyen aan de Visschersdijk twee erven op een ervan bouwt hij een nieuw huis met hierin een gevelsteen met de tekst die herinnert aan de vrede van Rijswijk: T eerste vrede iaer met Vranckrijck MDCLXXVIII. Dezelfde Jan van Besoijen komt in 1687 tweemaal voor in de notariële akten als koopman. Een niet onbemiddeld man met de naam Besoije zou hij de opdrachtgever zijn geweest van de gevelsteen met de tekst ´t dorp Besoie met de datering 1687. Besoije een dorp in de buurt van Waalwijk; deed een kerkelijk conflict de familie verhuizen. De vrij prominente kerk op de gevelsteen zou daar op kunnen duiden. Maar zolang we het adres van deze familie niet kunnen koppelen aan het adres van de gevelsteen blijft het gissen.

Dit huis is in 1902 afgebroken voor de bouw van het kantoor van de Handelsbank.

Info ReactiesMensen Verwant Naslag Streetview