terug

Gevelsteen met Beer, Middensteiger (1775-1850)

Beer, Middensteiger

Middensteiger

Volgens een schriftje uit 1940, waarin alle gevelstenen en andere bouwfragmenten werden genoteerd die na het bombardement zijn verzameld, komt deze steen van het Middensteiger. Het Middensteiger is het in 1905 gedempte deel van het Steiger dat loopt van spoorwegviaduct naar Hoofdsteeg. In 1931 is op het Middensteiger 16 is een handelaar gevestigd; in 1939 echter is het huisnummer niet meer bekend in het adresboek. Mogelijk is het pand opgenomen in nr. 18 het enige, dan nog bekende, lage nummer dat dan nog bekend is; nummer 16 zou dan deel uitmaken van Blom & Co, kleermakers?

Info Reactiesmensen Verwant Naslag Streetview