terug

Gevelsteen van het Bieraccijnshuis, Grotekerkplein (1650)

Verhaal

Het Bieraccijnshuis lag op de hoek van de Torenstraat, de latere Sint Laurensstraat, tegenover de Laurenskerk. Dat was op de plaats waar de in 1611 gebouwde paardenstal van de slepers had gestaan die met de stadsuitbreiding naar de Waterstad verhuisde. Het Bieraccijnshuis werd van overheidswege gebouwd voor het innen van belasting. Het gebouw was zeer functioneel en bestond uit een enkele verdieping waaroverheen een schilddak. De plattegrond was een simpele rechthoek. De voorzijde telde vijf traveeën, waarvan de buitenste twee toegang gaven tot het gebouw. De middenpartij van drie traveeën had hoge ramen met luiken en werd bekroond door een timpaan waarin in een fraaie florale cartouche het Rotterdamse stadswapen was geplaatst. Het timpaan was verder versierd met vier grote bloemguirlandes. Deze staan beschreven in de catalogus van het Museum van Oudheden van 1905, maar gingen bij het bombardement van 14 mei 1940 verloren. De ornamenten waren namelijk opgeslagen in een depot aan de Bagijnenstraat.Bieraccijnshuis

Het Bieraccijnshuis deed in het begin van de negentiende eeuw dienst als uitgiftepunt van de Rumfordse soepkokerij. Dat was een charitatief initiatief van enige vooraanstaande Rotterdammers met als doel de ergste honger van hun verpauperde stadsgenoten te stillen. Zij hadden het idee ontleend aan de Amerikaanse filantroop Benjamin Thompson, Graaf van Rumford die in München als chef van politie zwervers en bedelaars huisvestte in werkinrichtingen waar een krachtige soep werd geserveerd. Deze voedzame soep die later naar zijn bedenker is genoemd bestond uit gort, erwten, aardappelen, brood, azijn, zout en water. Vanaf 1812 werd de uitdeling van deze Rumfordse soep, overgenomen door de armenzorg.

Later werd het gebouw gebruikt als "magazijn van verlichting" waar straatlantaarns werden schoongemaakt en gevuld met olie. Rond 1827, toen gasverlichting de olielampen verving, diende het huisje als reserve-brandspuithuis. De welpomp in het gebouw was beschikbaar voor de omwonenden. In 1903 is het pand gesloopt, op de vrijgekomen plaats volgde nieuwbouw voor de brandweer.

ReactiesVerhaal Verwant Naslag wiki Streetview