terug

Gevelsteen met huismerk van Claes Jansz, Vissersdijk (1605)

Verhaal

De bootsgezel Claes Jansz. kocht in 1583 een huis aan de Vissersdijk. De naam van die dijk herinnert nog aan de bedrijvigheid in die buurt. Het huis stond aan de oostzijde van de Vissersdijk en de oosthoek van de Stinksteeg, de latere Zijlsteeg. Kennelijk was de matroos nogal bemiddeld want in 1605 liet Claes Jansz. dit huis verbouwen en bracht ter herinnering een gevelsteen aan met het jaartal, zijn handmerk en de initialen van zijn naam. Een huismerk is te beschouwen als een niet-adellijk familiewapen dat wel erfelijk is.
Claes Jansz. nu met de toevoeging Van Dijck verkocht het huis in 1614 voor f. 2700 aan de kleermaker Christiaan van der Heyde.

Huis met handmerk

Een tekening uit 1915 laat een huis zien met hiervoor een pothuis, asymmetrisch geplaatste vensters en een klokgevel. Oorspronkelijk zal het huis een trapgevel hebben gehad; klokgevels komen pas rond het midden van de zeventiende eeuw in zwang.

Het museum kocht de steen met de sierankers uit hetzelfde huis in 1921 omdat de toenmalige eigenaar bij een verbouwing niet van plan was om de steen en ankers terug te plaatsen. De muurankers zijn verdwenen; er bestaat de mogelijkheid dat deze verloren zijn gegaan bij het bombardement van mei 1940 van één van de museumdepots aan de Bagijnenstraat.

ReactiesVerhaal Mensen Verwant Naslag Streetview