terug

Gevelsteen De Drie Haringen, Leuvehaven (1730-1770)

Verhaal

Het pand met De Drie Haringen stond aan de Leuvehaven westzijde, de strook grond die in het begin van de zeventiende eeuw ter bebouwing werd uitgegeven. De huisnaam De Drie Haringen komt in Rotterdam al wel voor, maar niet aan de Leuvehaven. Er stond huis met die naam aan de Delftsevaart en nog een gelijknamige brouwerij aan het oosteinde van de Hoogstraat.

In 1653 woonde op dat adres de haringkoper Jan Bouvesen. De steen kan op grond van stijlkenmerken echter niet uit de zeventiende eew dateren. In 1711 is er een eerste vermelding van "twee huijsen en packhuijsen, haringplaats en erven" aan de Leuvehaven. Nog weer later is de gevelsteen aangebracht die duidelijk verwijst naar het beroep van de eigenaren.

De drie haringen

Op een foto uit 1922 is de gevelsteen te zien, ingeklemd tussen de ramen op de eerste verdieping van een huis dat van na 1770 dateert. Het lijkt erop dat de steen uit de gevel is gehaald en bij nieuwbouw van het pand is herplaatst.

Na het bombardement van mei 1940 werd de gevelsteen in vijf stukken teruggevonden door de medewerkers van de Dienst Wederopbouw Rotterdam die speciaal waren aangesteld om kunstvoorwerpen uit het puin te redden.

ReactiesVerhaal Mensen Verwant Streetview