terug

Gevelsteen Den Seeman, Hang (1595-1625)

Verhaal

In 1566 gaf de stad erven uit aan het Hang. Een plattegrond uit 1588 toont dat de zijde aan de Steigersgracht dan inmiddels is bebouwd, terwijl aan de andere zijde nog vele erven leeg zijn. Vier jaar later echter zijn ook deze in gebruik genomen. Het Hang dankt zijn naam aan de bokkinghangen en haringplaatsen die in dit deel van de stad stonden, dat vroeg in de zestiende eeuw bekend stond als een vissersbuurt. Aan de Kolk meerden de haringbuizen aan en de haring werd verhandeld op de nabij gelegen markt.
Wanneer het huis met het latere adres Hang 94 precies is gebouwd is niet bekend, de vorm van de gevelsteen doet echter laat zestiende eeuws aan. De figuur op de gevelsteen moet naar de visserij of scheepvaart verwijzen, maar bij gebrek aan enig attribuut is niet uit te maken of hier Petrus of Andreas als patroon van de vissers is uitgebeeld.

Van de eerste bewoners is niets bekend maar de op de gevelsteen afgebeelde zeeman verwijst ongetwijfeld naar het beroep van een van de eerste bewoners van het pand. Uit een archiefstuk uit 1637 blijkt dat het pand toen al onder de naam Den Seeman bekend stond.
In 1701 kwam de doopsgezinde Esau Bisschop en Annetje Jans Cras met hun drie kinderen aan het Hang te wonen. Esau was garentwijnder en handelde ook in garen. Hij stierf in 1729 op 91-jarige leeftijd en liet een bloeiend bedrijf na aan zijn twee zonen Jan en Pieter. De broers breidden de zaak uit; ze kochten ruwe garen en wol in en verkochten dit na bleking en bewerking weer door. Van de winst kochten de gebroeders Bisschop allerlei kunstvoorwerpen en rariteiten waarmee ze het huis aan het Hang volledig volstouwden. In 1743 kwamen de broers in het bezit van een groot pand aan de oostzijde van de Leuvehaven dat zij eigenlijk alleen maar gebruikten om de groeiende verzameling in onder te brengen en bezoekers te ontvangen.Zeventiende eeuws pand met gevelsteen Den Seeman

De gevelsteen was al in 1920 in de collectie opgenomen en ontkwam daardoor aan het bombardement van mei 1940.

ReactiesVerhaal Mensen Verwant Naslag Streetview