terug

Gevelsteen van distilleerderij De Hoop, Baan (1792)

Distilleerderij De Hoop, Baan

Baan

De Baan is genoemd naar de lijnbaan die hier voor de Rotterdamse kamer van de Verenigde Oostindische Compagnie gevestigd was. De eerste vermelding dateert van 1621 opgetekend door de geschiedschrijvers Nicolaas Zas en Jan Gerritsz. van Waerschut: "de Oost-Indische Baen, het Baenhuys ende alles wat daerin tot touwerk behoort, opgeregt ende uitgerust".
De gevelsteen met druivenranken en korenaren is afkomstig van de voormalig distilleerderij De Hoop waarvan in 1852 het achterom naar de branderijen gelegen was tussen de huisnummers 681 en 718. Aan de westzijde van de Baan stonden veel distilleerderijen en in de stegen in de buurt veel krotwoninkjes. Veel is er niet bekend over de distilleerderij "De Hoop".

Info ReactiesMensen Verwant Streetview