terug

Gemeente Bibliotheek, Nieuwemarkt 1a

Erasmus University College

Erasmus University College (1923)

Bibliotheek

In 1604 werd de eerste bibliotheek in Rotterdam ingericht in de Laurenskerk. Vanaf 1869 werd het Schielandshuis thuisbasis voor deze bibliotheek die openbaar toegankelijk was. Van 1907 tot 1923 vindt de flink gegroeide boekencollectie onderdak in een voormalig schoolgebouw aan het Hogendorpsplein. Wanneer ook dat gebouw te klein wordt wordt besloten tot nieuwbouw aan de Nieuwemarkt.

Nieuwbouw aan de Nieuwemarkt

De nieuwe Gemeente Bibliotheek met opslagruimte en leeszalen wordt in 1923 opgeleverd. De architect D.B. Logeman van het nieuwe bibliotheekgebouw was afkomstig van de gemeentelijk afdeling Plaatselijke Werken, hij werd geassisteerd door de architecten N. Lansdorp en J. Poot. Het nieuwe bibliotheekgebouw heeft een bakstenen gevel, maar is verder uitgevoerd in gewapend beton. De voorgevel, met hierop de goudkleurige letters met Gemeente Bibliotheek, ligt aan de Botersloot, maar de hoofdingang aan de Nieuwemarkt. Het Vrije Volk van 1923 laat geen spaan heel van de net geopende bibliotheek. "Architectonisch is de bibliotheek niet in alle opzichten geslaagd. Hinderen doet reeds direct de geslotenheid van den hoofdgevel aan de Botersloot. Practische redenen mogen het wenschelijk hebben gemaakt de ingangen aan de Nieuwe markt te maken, in de architectuur blijkt het een aesthetische fout." ... "Bedacht! Dat is de eindindruk..." 

Het bombardement van 1940 beschadigt de bibliotheek wel, maar verder blijft het gespaard in tegenstelling tot panden in de omgeving die volledig uitbranden. Dat biedt het bestuur de gelegenheid om een uitbouw te realiseren voor de almaar groeiende collectie.

Verhuizing

In 1983 verhuist de bibliotheek even verderop naar nieuwbouw aan de Hoogstraat. De voormalige bibliotheek biedt dan vanaf 1989 tot 2012 onder andere een onderkomen aan het Nationaal Onderwijsmuseum. 

Erasmus University College

In 2014 opent het Erasmus University College zijn deuren in het met veel zorg gerestaureerde gebouw. Vanuit Museum Rotterdam keert een boogvormig glas-in-lood van Gidding & Zonen terug naar de oorspronkelijke plek in het gebouw. In 2015 is ook het bijzondere trapornament van Gerard Héman herplaatst.

Info ReactiesVerwant Streetview