terug

Gevelstenen met personificaties van Geloof en Hoop, Korte Pannekoekstraat (1575-1625)

Geloof en Hoop, Korte Pannekoekstraat

Korte Pannekoekstraat

De theologische deugden Geloof, Hoop en Liefde zijn vooral in de zestiende en zeventiende eeuw veelvuldig uitgebeeld, ook op gevelstenen. Uit Rotterdam zijn slechts twee gevelstenen bekend met deze deugden. Eén toont de deugd Geloof voorgesteld als een vrouw met kruis en bijbel, de ander de Hoop een vrouw met anker en duif. Of er ook een pand is geweest met de Liefde is onbekend. Het kwam namelijk wel voor dat bij nieuwbouw van drie huisje de gevels werden gesierd met deze drie deugden. Ook kwam bij nieuwbouw wel de vier evangelisten, de vijf zinnen en de zeven planeten of provinciën voor.

De gevelstenen Geloof en Hoop zijn afkomstig van een huis aan de Korte Pannekoekstraat, een straat die als Panckoekstrate al in de stadsrekening van 1426/1427 voorkomt. Deze Pannekoekstraat vormde de oostelijke begrenzing van het St. Agnietenklooster. Voor de aanleg van de Nieuwemarkt, rond het midden van de zeventiende eeuw, is een groot deel van dit klooster gesloopt. Ook het middendeel van de straat werd toen opgeofferd; de overgebleven stukken straat werden Korte en Lange Pannekoekstraat genoemd.

Op de gevelstenen zijn duidelijk de attributen van geloof en hoop, respectievelijk een kruis en bijbel en een anker met een duif te onderscheiden. Opvallend zijn de mannelijke en vrouwelijke wapenschilden, deze waren tot kort voor binnenkomst in het museum beschilderd met figuren. De stenen komen uit een zestiende eeuws huis dat later dienstdeed als pakhuis en in 1867 is gesloopt. Of dit huis samen met de naastgelegen panden in de zestiende eeuw eigendom is geweest van het St. Agnietenklooster is nog niet uitgezocht. Wel is bekend dat dit klooster verschillende huisjes in eigendom had, onder andere aan de Pannekoekstraat. Van enkele van deze huisjes weten we dat deze geen vensters hadden aan de achterzijde zodat de wereldlijke bewoners niet konden uitkijken op het kloosterhof.

Info ReactiesMensen Verwant Naslag Streetview