terug

Gevelsteen met inscriptie, Broedersteeg (1700-1800)

Gevelsteen, Broedersteeg

Broedersteeg

De naam Broedersteeg werd gegeveen aan een steeg tussen het Cellebroedersklooster (1441) en Bagijnenhof. In 1366 kwam de steeg voor onder de naam Gijsbrecht Boekel- of Bokelsteeg. In het midden van de zestiende eeuw heette de steeg ook wel Cellebroers- of Cellitensteeg dat later verkort werd tot Broedersteeg. Omdat na de reformatie alle kloosters en kerken werden gevorderd deed het klooster vanaf 1592 dienst als Latijnse school waardoor de naam van de steeg veranderde in Latijnsche Schoolsteeg.

Het pand waarin deze gevelsteen zat, lag twee huizen van de Torenstraat en vrijwel naast het Erasmiaans Gymnasium dat tot 1884 gevestigd was in het voormalige Cellebroersklooster. Deze steen is zo ruim gedateerd omdat gevelstenen met alleen tekst een achttiende eeuws fenomeen zijn. Daarnaast is de steen door het ontbreken van ornamentering lastig te dateren. Het opschrift luidt: "Als ik was 80 en vier, liet ik dit laatste bouwe, het is gelijk gy het siet, gy kunt het soo beschouwe". Ofschoon het pand recent gelokaliseerd is, is de bewoningsgeschiedenis nog niet uitgezocht. Er zijn enkele aanknopingspunten zoals de leeftijd van de bewoner in combinatie met de nieuwbouw van dat pand in een nu nog onbekend jaar.
In 1926 is de steen aan het museum geschonken.

Info ReactiesVerwant Streetview