terug

Gevelsteen met opschrift, Schrijnwerkerssteeg (1648)

Verhaal
Anno 1648

De Schrijnwerkerssteeg liep van het Hang naar de Noordblaak. Willem de "Scrienmaker" eigenaar van twee huizen en erven is zeer waarschijnlijk de naamgever van de steeg. De eerste vermelding van de steeg dateert van 1391.
De tekening van Briedé laat een naar de straat overhellend pand zien met boven de puibalk de gevelstenen met "anno 1648". De versierde puibalk laat een vis in het midden zien. In 1669 verkocht Jan Pietersz. Visscher het huis, misschien was hij al in 1648 eigenaar van het pand en verwijst de vis naar zijn naam.

Het pand is door bombardement van mei 1940 verloren gegaan.

ReactiesVerhaal Mensen Verwant Naslag Streetview