terug

Gevelsteen De Hoop, Terwenakker (1780-1785)

Verhaal

Het huizenblok dat begrensd werd door Boompjes, Leuvehaven, Scheepmakershaven en Pottenbakkerssteeg is geveild in 1613. Pas tegen het einde van de achttiende eeuw kwam de naam Terwenakker of Tarwenakker in gebruik voor het deel dat aan Leuvehaven en Scheepmakershaven lag.
De naamgever van de straat was waarschijnlijk Pieter Tarwe of Terwe, koopman te Middelburg, die in 1716 een huis met erf op de hoek van de Leuvehaven en de Scheepmakershaven kocht. Later erfde Anthony Terwen dit huis, dat hij bij zijn dood in 1776 aan zijn beide dochters naliet.

Het adres van het huis waaruit de gevelsteen afkomstig is, wordt aangeduid als Terwenakker 2 en Pottenbakkerssteeg wijk 1, nr. 144. Hierdoor komen twee panden in aanmerking. In 1690 is er een melding van een werf De Hoop aan de Boompjes die tot aan het water van de Scheepmakershaven liep. De kans is groot dat deze werf niet aan de latere Terwenakker lag, aan de andere kant biedt deze melding houvast omdat de (weliswaar veel voorkomende) bedrijfsnaam aanknopingspunten zou kunnen bieden.

Brand aan de Boompjes, 1779

Een prent uit 1779 laat een brand zien vanaf de Maas. De beschrijving in het Stadsarchief luidt brand aan de Terwenakker gezien vanaf de Maaszijde, maar dat klopt niet. Als dat juist zou zijn dan zouden er geen pandjes links van de spuitgasten kunnen staan want daar zou de Leuvehaven moeten beginnen. Wat we zien zijn de panden aan de Boompjes; en de brandweerlieden staan huizen in de Pottenbakkerssteeg te blussen waar linksachter de Terwenakker moet liggen.

De eenvoudige tekststeen is een typisch achttiende-eeuwse steen zonder versiering. De steen zou bij herbouw in een van de panden zijn kunnen aangebracht omdat de eigenaar na de brand zijn hoop op een betere toekomst wilde uitdrukken?

ReactiesVerhaal Mensen Verwant Streetview