terug

Gevelstenen: Spuiwater (1698), Bagijnenstraat (1700-1750), Lange Torenstraat (1700-1750)

Gevelsteen met inscriptie

De gevelsteen is afkomstig uit een huis aan het Spuiwater dat van de Hoogstraat naar de Sint Laurensstraat liep. De tekst luidt:

"Hoe, met, Vaert Arbeyt, Meenigh man.
Om Winst en, Ter, gestadigh an.
Als hij nu waerdigh was ge loondt.
Wert dickmaels schandelijck gehoondt. 1698 W.VL"

De strekking van het rijmpje is dat menig man die vaardig en voortdurend hard werkt, toch slecht wordt betaald en nog het risico loopt te worden bespot.
Volgens Lennep en ter Gouw werd als reactie op bovengenoemd tekst door de eigenaar van een pand aan de Lange Torenstraat een steentje ingemetseld met de woorden 't is soo waarop aan de Bagijnenstraat een gevelsteen werd geplaatst met de tekst t´sal soo niet blijven. Op papier lijkt dit allemaal heel plausibel maar wanneer de panden op de plattegrond worden gelokaliseerd, blijken ze niet echt naast elkaar te liggen. Het Spuiwater is het laatste deel van de Delftsevaart dat liep van de Sint-Laurensstraat naar de Hoogstraat. De Bagijnenstraat, ten oosten van het Spuiwater, lag op het voormalige Bagijnhof dat in 1379 was gesticht. De Bagijnenstraat kwam uit op het Grotekerkplein waar ook de Lange Torenstraat op uitkwam. Deze straat ontstond na de demping van de Slik- of Slijkvaart in 1852/1853. De straat dankt z´n naam aan de toren van de Laurenskerk op het Grotekerkplein.
Met behulp van een foto uit 1902 is de gevelsteen met het versje getraceerd aan de westzijde van het Spuiwater bij de sluis. Enkele straten verder zat de gevelsteen met 't is soo in de gevel en tussen beide locaties zat de steen met de tekst dat het niet zo zal blijven. De gewone passant zal geen verband tussen de stenen hebben opgemerkt. Misschien is de steen met ´t is soo een reactie op een andere (onbekende) gevelsteen enkele huizen verderop.

Info ReactiesVerwant Streetview