terug

Gevelsteen van Gildehuis van Kuipers en Wijnverlaters, Kortewagenstraat (1728)

Gildehuis van kuipers en wijnverlaters, Kortewagenstraat

Kortewagenstraat

Het St. Jansgilde, ook wel het gilde van de kuipers en wijnverlaters genoemd, was al in in 1664 gevestigd aan de noordzijde van de Kortewagenstraat. De straat is genoemd naar het huis De Vergulde Kordewagen (kruiwagen) dat in 1647 voor het eerst in de archieven voortkomt. In 1708 kocht het gildebestuur het belendende huis aan de Trouwsteeg, de beide panden werden gesloopt; in 1728 nieuw opgeleverd en voorzien van een indrukwekkende gevelsteen. Volgens de gilderekening ontving de beeldhouwer in 1728 84 gulden voor zijn werk. Overigens kreeg ook het wijnkopersgilde, net als het kuipers- en wijnverlatersgilde een vermogend gilde, eveneens in dat jaar een een nieuwe gevelsteen.

De gevelsteen laat een kuiperswerkplaats zien met hierboven vijf familiewapens. Met van links naar rechts het wapen van hoofdman Hendrik van Trooije (drie vogels, zwanen?), hoofdman Arnoldus de Vael (één klimmende leeuw), het wapen van overman en kassier Hubert van Rossum (drie vogels (valken?) en de hoofdlieden Willem Kruyswecht (balans of weegschaal uit een wolk) en Hendrik de Vael (één klimmende leeuw).
De werkzaamheden van de kuiper, het maken van tonnen en vaten, is goed te zien op de gevelsteen maar de werkzaamheden van de wijnverlater zijn niet zo makkelijk uit te beelden. Een wijnverlater is namelijk een beëdigd beamte die belasting int op wijn. Hiervoor moet de wijn van het ene vat in het andere worden overgetapt, hiervoor neemt hij het vat in ontvangst en levert het af. Verder heeft hij het recht de wijn te versnijden, dus te mengen.

Na ontbinding van de gilden in 1812 werd het gildehuis nog enkele jaren bewoond door de gildeknecht. In 1822 is het huis met toestemming van de burgemeesters openbaar verkocht. De precieze locatie van het gildepand is nog niet vastgesteld. In 1926 werden de panden aan de noordzijde van de Kortewagenstraat gesloopt waardoor de gevelsteen in datzelfde jaar in de collectie van het museum terechtkwam.

Info ReactiesNaslag Verwant wiki Streetview