terug

Gevelsteen In den Dolphyn, Sint-Laurensstraat (1621-1650)

Verhaal

Deze tekststeen is afkomstig van een huis aan de Sint-Laurensstraat op de oosthoek van de Nieuwsteeg. De Sint-Laurensstraat was sinds 1902 de nieuwe benaming voor de vier oude straten: de Korte Torenstraat, het Gedempte Blindemanswater, het Gedempte Franschewater en het Gedempte Spinhuiswater. In dat laatste gedeelte stond het huis In Den Dolphijn. Hiertegenover stond het Tucht- en Spinhuis waar de straatnaam naar verwijst. Het Spinhuis heeft er gestaan vanaf 1664 tot het einde van de negentiende eeuw. Het huis In Den Dolphijn keek hier op uit; zou de stichtelijke tekst op de steen de bewoners van het Spinhuis hebben gesterkt. De tekst luidt "Dit is in den dolphijn van steen, vertrouwt op Godt, vreest hem alleen, hebt gij geen macht, beveelt Godt de kracht".

De huisnaam In Den Dolphijn komt al in 1581 voor. In 1624 is er in die buurt een brouwerij De Dolfijn bekend. In 1621 verkopen Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schieland een stuk land aan het Rodezand aan de timmerman Leendert Florisz. Twee jaar later verkoopt zijn weduwe het huis met erf aan Jacob Jansz. van Wijck, een smid. In 1636 wordt het huis vervolgens verkocht aan Jan Barentsz. Bredenburgh, brandewijnbrander. Stilistisch gezien komt een van deze eigenaren in aanmerking voor de plaatsing van de steen. Het ligt voor de hand dat de eerste eigenaar bij de bouw van het pand de stenen in de gevel heeft laten plaatsen.

De gevelsteen is in 1914 uit het pand gehaald en kwam vier jaar later in de collectie van het museum terecht. De toenmalige directeur Hoynck van Papendrecht merkte in zijn beschrijving op dat de steen "tot voor korten tijd grootendeels bedekt [was] door het reclamebord van een uitdrager".

Huis Mathenesserlaan

In het huis In Den Dolphijn zat nog een steen, namelijk die met de dolfijn zelf; deze steen is bij de sloop van het pand door de eigenaar, een architect, in zijn nieuwbouwhuis aan de Mathenesserlaan geplaatst waar het nu nog steeds in de gevel zit.

ReactiesVerhaal Mensen Verwant Naslag Streetview