terug

Gevelbeelden Ceres en Flora, Haringvliet (1712)

Verhaal

In 1575 werd ten zuiden van de Nieuwehaven een nieuwe binnenhaven gegraven. Tussen 1595 en 1598 werden de kaden volgebouwd; in 1596 komt de naam Haringvliet voor het eerst voor. Net als het Buizengat zal de naam Haringvliet verwijzen naar de haringbuizen die hier hebben gelegen.Huis met de Beelden

In 1697 kocht Cornelis Schrijver een pand aan het Haringvliet dat later als huis met de beelden bekend zou staan. Schrijver was vendumeester van de Admiraliteit en wellicht speculeerde hij privé met huizen, want veertien jaar later verkocht hij het huis voor bijna het dubbele aan Jacob Noorthey. Het kan ook zijn dat de huizenprijzen flink waren gestegen maar dat het pand zich in slechte staat zou bevinden zoals sommige schrijvers melden lijkt niet logisch. Ouderwets was de gevel misschien wel toen Noorthey het in 1711 kocht. Noorthey, bewindhebber van de Verenigde Oostindische Compagnie en schepen van Rotterdam, schakelde daarom de beroemde schilder en amateur-bouwmeester Adriaan van de Werff in om de gevel te moderniseren. De rekening van de beelden dateert van 1712 en de gevel zelf zal dan direct naar aankoop onderhanden zijn genomen door Van der Werff.

De beelden stonden links en rechts op een architraaf boven en aan weerszijden van de ingang. Gezien de spaarzame bewerking van de achterkanten waren zij niet als vrijstaande beelden gemaakt; of beide speciaal en in opdracht van de bouwheer, Noorthey, voor zijn huis zijn vervaardigd is niet duidelijk. Levering uit de voorraad van het atelier van J.P. van Baurscheit de Oude (1669-1728) te Antwerpen lijkt ook mogelijk.

ReactiesVerhaal Mensen Verwant Naslag Streetview