terug

Gevelstenen van huis William Gib, Vissersdijk (1716)

Huis van Gib, Vissersdijk

Vissersdijk

De bekende horlogemaker William Gib woonde in een pand aan de Vissersdijk dat uitkwam aan de Noordblaak. In de achttiende eeuw is de Noordblaak of Blaak bij de Beurs het hoofdadres van de panden gelegen tussen Blaak en Vissersdijk. Al in de zestiende eeuw komt de Vissersdijk of Vischdijkje voor. Gewoonlijk wordt in die tijd een straat naam genoemd naar degene die hem aanlegt of naar de beroepen die daar werden uitgeoefend. Het laatste ligt voor de hand want in dezelfde buurt waren bokkinghangen, haringplaatsen en een vismarkt te vinden. De oude vest van de middeleeuwse stad wordt in 1481 'die BlakeĀ“ genoemd. Tot 1613 waren de scheepstimmerwerven hier gevestigd die dan verhuizen naar de Boompjes.

William Gib kocht dit pand in 1716 en liet het meteen verbouwen want hij plaatste als aandenken in ieder geval de twee stenen met daarop "anno" en "1716" in de gevel. De steen met het familiewapen kan door Gib zijn geplaatst maar, kan ook zijn aangebracht door een van de vorige bewoners. Op het familiewapen staat een rijlaarsspoor en daarboven een arm met een wapen. Boven het helmteken is weer een gevleugelde arm te zien met ditmaal een mes. De betekenis hiervan is niet duidelijk.

William Gib afkomstig uit een Schotse familie is, voor zover bekend, niet in Rotterdam geboren wel trouwde hij er in 1700 Anna Rommilius ook wel als Romelius geschreven. Ze kregen samen tien kinderen van wie er drie jong overleden. Gib die enige tijd Hoofdman van het St. Eloysgilde is geweest overleed in 1739. In 1707 wordt zijn zoon William geboren die in 1733 trouwde en hetzelfde vak uitoefende als zijn vader en Pieter Gib. Bij zijn huwelijk in 1733 woonde William Gib jr. ook aan de Blaak, in 1744 wordt hij d'orlogemaker aan de Noordblaak genoemd. Hij woonde toen zeker in een ander pand, want het huis van zijn vader werd in 1740 verkocht.

Hoe het huis eruit heeft gezien, is niet bekend wel weten we dat het in 1880 is gesloopt.

Info ReactiesMensen Verwant Streetview