terug

Gevelsteen met Laars en inscriptie, Lombardstraat (1610)

Laars, Lombardstraat

Lombardstraat

De Lombardstraat, waaruit de gevelsteen afkomstig is, is één van de oudste Rotterdamse straten; de eerste vermelding dateert van 1357. De naam verwijst naar de Lombarden die in deze straat hun wisseltafel en hun leningkantoor hadden. De vrij lange straat liep van de Kaasmarkt richting de Blauwe molen, later is de straat verdeeld in een eerste en tweede Lombardstraat.
Zoals zovele huisnamen komt ook de huisnaam De Laars in allerlei varianten voor zoals: De Engelsche leers, De Grauwe Laers, De Groende Laars, De Gulden Laers en de Vergulde Laers. Er zijn twee laarzen in de Lombardstraat bekend. Een Witte Laars waar in 1673 een zekere Jan Boudewijnsz woonde. Enkele jaren later komt er op datzelfde adres, maar dan zonder huisnaam, dezelfde Jans Boudewijsz. voor. In 1611 woonde Boudewijn Jansz., kleermaker op dit adres. Het lijkt erop dat het pand in bezit is geweest van zeker twee generaties.

Van de andere laars in de Lombardstraat is een vermelding bekend uit de overlijdensregisters van de weeskamer in 1646 van Willem Gerritsz., een 'varensman' in de Lombarsstraat bij het Leidse veer in De Blauwe Laars.
De gevelsteen dateert uit 1610 en draagt de letters P C Y. Op het lint erboven staat "cum gratie et previlegie". Dat betekent 'met genade en voorrecht'. Naar de betekenis van de initialen blijft het gissen, want het juiste pand is nog niet gevonden; misschien is de witte laars wel identiek aan de blauwe laars.

De laars hing als gevelteken uit bij schoenmakers maar ook bij leerlooierijen en soms bij brouwerijen. Met deze vermelding en die uit 1908 dat de gevelsteen afkomstig is uit het pand twee huizen vanaf de bakkerij "Het Lammetje" moet de eigenaar en misschien wel de betekening van de initialen op te lossen zijn.

Info ReactiesMensen Verwant Naslag Streetview