terug

Leproos- en Proveniershuis, Schiekade

Leproos- en Proveniershuis, Schiekade

Waarschijnlijk was er reeds in 14e eeuw  een leprozenhuis. Er was in elk geval een Lazaruskapel aan de westkant van de Schie, net buiten het toenmalige Rotterdam. Men vond daar tevens afzonderlijke woningen voor besmette mannen en vrouwen, voornamelijk de eigen burgers, en dan nog enkele voor vreemdelingen op doorreis met een 'vuylbrief', die echter slechts drie dagen mochten blijven.
Gerrit Durbersz legateerde in 1440 aan Rotterdam 'tot der zieken behoef wonende buiten der stede' ¼ van 5 morgen land aan de Blommersdijk.

In 1580 is met financiёle hulp van enkele omringende gemeenten een ingrijpende verbouwing gepleegd, waardoor een geheel van gebouwen ontstond, dat berekend was op een groot aantal patiёnten.

In de 17e en 18e eeuw zijn er flinke vertimmeringen aan het huis geweest. De belangrijkste was 1669, toen de Lazaruskapel werd afgebroken en vervangen door een eetzaal voor de proveniers. In de gevel aan de binnenplaats werd boven de toegang deze gevelsteen opgenomen. En uiteindelijk werd in 1786 een geheel nieuw achterpand gemaakt, waarvan deze gevelsteen bewaard is gebleven.
Toen zag het er globaal als volgt uit: na de ingang kwam een voorhal met  twee trappen naar bovenwoningen die uit één vertrek bestonden. Daarboven was dan nog een droogzolder. Ook beneden waren woningen, bestaand uit één vertrek. De binnenplaats had grasterrassen, omgeven door bomen. Aan elke kant was een blok met woningen met twee vertrekken achter elkaar en een zoldervertrek. Het achterpand bestond naast voorraadruimten uit de regenten- en regentessenkamer en de eetzaal voor de proveniers.

Tot 1898 heeft het huis bestaan. Toen werd het proveniershuis afgebroken om te wijken voor de stadsuitbreiding. Ter herinnering aan de plaats van het huis zijn de Provenierssingel, -plein  en -straat naar het huis vernoemd.

 

Tekst Paul Donselaar

 

Info ReactiesMensen Verwant Naslag Streetview