terug

Gevelsteen Raadhuis met latijnse inscriptie, Hoogstraat (1607)

Raadhuis, Hoogstraat

Hoogstraat

Het raadhuis was gevestigd in het Gasthuis dat uit 1329 dateert. En bevond zich aan de Hoogstraat, de oudste straat van de stad die toen Middeldam heette. De ruimte in het Gasthuis voldeed echter niet meer toen de stad groter werd. Daarom werd besloten (1576) de verzorging van zieken te verplaatsen naar een nieuw pand aan het oosten van de Hoogstraat en het oude Gasthuis uit te breiden tot Raadhuis.

De uitbreiding (1590 en 1606) werd opgetrokken uit baksteen met op regelmatige afstand bandwerk van natuursteen. Het gebouw had een sterke renaissance uitstraling maar dit werd gedeeltelijk teniet gedaan doordat oude elementen werden gehandhaafd, zoals de oude toren van het Gasthuis, en gewoon geïncorporeerd in de nieuwbouw. Aan de voor- en zijkant zijn twee fundatiestenen aangebracht met de jaartallen 1607 en 1594. Zoals gebruikelijk bij overheidsinstellingen waren op het pand gevelversieringen aangebracht met het stadswapen gehouden door twee klimmende leeuwen, zoals te zien bij het statige bordes aan de Hoogstraat. Ook de achterzijde van het gebouw aan de Korte Kipsloot (de latere Kaasmarkt) kreeg een enorme gevelsteen met tekst waarvan een deel later in het museum terecht kwam.

Toen aan het begin van de negentiende eeuw ook dit gebouw niet meer voldeed, kregen de stadsbouwmeesters Munro en Adams opdracht om het stadhuis te vernieuwen; de hoofdingang kwam toen aan de Kaasmarkt te liggen en het geheel wordt dan voorzien van een classicistisch front. Bij deze laatste verbouwing is de bovengenoemde gevelsteen waarschijnlijk in de grond terechtgekomen. Later werd de steen bij de Kralingse sluis onder de Hoogstraat teruggevonden. De gevelsteen, die voor 1880 moet zijn opgegraven, vormde het tekstgedeelte dat deel uitmaakte van een groter geheel gevormd door twee klimmende leeuwen met stadswapen en het geheel bekroond met een timpaan. De steen bevat de volgende, onvolledige, tekst: "ROboro TE c...Dor: RObur DAnt MUnial M...JVSviret ut Lau..Us ROTTERODAMetuun". Dat in 1863 is vertaald als: "Ik opregtheid sterk U. Bedieningen en wijze raad geven sterkte. O Rotterdam! uw regt groent als een laurier", in 1890 is dit gecorrigeerd in: "Verrichtingen des geestes geven kracht. Uw regt, o Rotterdam, groent als een laurier". Het stadsbestuur betrok bijna een eeuw later een nieuw pand maar nu aan de Coolsingel. Het oude stadhuis werd door het bombardement van mei 1940 vernield.

Info ReactiesVerwant Maquette 1 Maquette 2 Naslag Streetview