terug

Gevelsteen met Sint Barbara Toren, Zijlwatersteeg hoek Vissersdijk ( 1600-1650)

Verhaal

De helft van deze gevelsteen is bij het bombardement van 14 mei 1940 verloren. Dankzij tekeningen uit de negentiende en twintigste eeuw is bekend hoe de steen eruit heeft gezien. Het stelt de Sint Barbara toren voor. Het verhaal van deze martelares is beschreven in de Legenda Aurea en zou zich hebben afgespeeld in de zevende eeuw. De vader van Barbara liet een toren bouwen om zijn dochter weg te houden van haar aanbidders. Al tijdens de bouw slaagt Barbara er in niet twee ramen maar drie ramen in de toren te laten maken als symbool van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; in dezelfde tijd liet ze zich stiekem dopen. Woedend door dit verraad, levert de vader haar over aan de Romeinse autoriteiten die haar martelen. Uiteindelijk wil de vader haar doden hetgeen mislukt; getroffen door bliksems en door vuur verteerd komt haar vader om.

Brouwerij de zwarte leeuw

De heilige Barbara heeft als attribuut meestal een toren; andere attributen zijn miskelk en hostie, pauwenveer of zelfs een kanon. Zij is de patroonheilige van metselaars, wapensmeden, brandweer (naast St. Florian), klokkengieters, mijnwerkers etc. en daarom is ze vaak op wapenrustingen afgebeeld.
De steen is afkomstig uit een hoekhuis aan de Vissersdijk en Zijlwatersteeg waarvan bekend is dat messenmaker Boudewijn van Eyk het kocht in 1774. In de giftebrieven wordt de naam van het huis echter niet genoemd. Volgens Van Wiersum zat de gevelsteen in de zijgevel; in een nis in de voorgevel van hetzelfde pand zat een beeld van De Prins van Oranje. Het huis wordt al in 1625 De (Oude) Prins genoemd. Volgens van Wiersum werd het beeld van de prins later enkele percelen verderop in de gevel gezet.

ReactiesVerhaal Mensen Verwant Naslag wiki Streetview