terug

Gevelsteen van brouwerij De Witte Leeuw, Leuvehaven hoek Witte Leeuwensteeg (1714)

Witte Leeuw, Leuvehaven

Leuvehaven

Jan Dammasz. Pesser richtte aan het einde van de zestiende eeuw brouwerij De Witte Leeuw op. In 1613 kocht Pesser nog vier erven aan de noordkant van de Leeuwensteeg, grenzend aan zijn brouwerij. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Dammas, zijn andere zoon Dirck richtte brouwerij De Zwarte Leeuw op. De Pessers en Van Couwenhovens bezaten in de zeventiende eeuw verscheidene brouwerijen, waarvan een aantal een leeuw in de naam droeg. Waarschijnlijk kwam dat doordat Pesser een klimmende leeuw in zijn familiewapen had (zie brouwerij De Rode Leeuw).

Na het overlijden van Dammas kwam de brouwerij in handen van Meynse Jansdr. Pesser en na haar dood verkochten haar kinderen in 1664 de brouwerij aan Willem Bastiaansz. Scheepers. De omschrijving van het onroerend goed luidde bij verkoop: vijf erven met pakhuizen. Scheepers sloopte vervolgens de pakhuizen en ging over tot nieuwbouw.

De gevelsteen, die volgens een tekening van Briedé van 1714 dateert, zou zijn verplaatst van de Schiedamsedijk oostzijde naar de noordzijde van de Witte Leeuwensteeg. Deze verplaatsing heeft plaats gehad tussen 1901 en 1915 en niet eerder zoals Van Wiersum suggereert. Op een foto van de steeg uit 1901 ontbreekt de gevelsteen, maar een foto van dezelfde steeg uit 1927 laat de gevelsteen wel zien. De datering 1714 verwijst dus niet naar verplaatsing van de steen maar naar een nog onbekende gebeurtenis.

De Witte Leeuwensteeg is twee keer verbreed, in 1936 zijn daarvoor de panden aan de noordzijde van de Witte Leeuwensteeg gesloopt. In dat jaar zal ook de gevelsteen zijn verwijderd en heeft, naar we moeten aannemen, in de binnenstad opgeslagen gelegen op het moment van het bombardement. Aan de zuidzijde is al in 1907 het pand naast Van Nelle gesloopt. Aan deze kant van de steeg zou ook een driehoekige gevelsteen met leeuw in de gevel hebben gezeten. Deze laatste steen is verdwenen.

Info ReactiesMensen Verwant Naslag Streetview