terug

Aelbrechtskolk 20

Aelbrechtskolk 20, Rotterdam

NED. HERV. KERK. Laat-gotische kruiskerk met voorgevel (1761), bekroond door een houten klokketorentje. Tot de inventaris behoren: een preekstoel uit het tweede kwart der 18e eeuw, met doophek, twee koperen doopbogen en lezenaar: een tekstbord met geloofsbelijdenis in gesneden omlijsting Lodewijk XV-XVI, gerestaureerd 1866 en 1893; twee borden met naamlijsten van predikanten: 1782 en 19e eeuw. Tweeklaviers orgel met vrij Pedaal, in 1855 gemaakt door C.G.F. Witte. Twee tochtportalen 18e eeuw. Voorts een aantal zerken, 17e en 18e eeuw. In de kerk buiten gebruik opgesteld een klok van Johan en Willem Hoerken, 1464, 102,5 cm. Modern klokkenspel met daarin ? klokken van François Hemony. Aan de voorgevel is een zonnewijzer geplaatst.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview