terug

Pompstationgebouw met machinekamer en ketelhuis

Watertorenweg 160, Rotterdam

POMPSTATIONSGEBOUW met machinekamer en ketelhuis.

In 1884-88 in eclectische trant gebouwd complex, in 1895 uitgebreid, met twee uitstekende vleugels. Opgetrokken in baksteen, afgewisseld met gele ijsselsteen, onder zinken zadeldaken met lichtkoepel en lantaarnvormige ontluchtingskokers.

Alle gevels bevatten halfrond afgesloten vensters met houten roedenverdeling en eenvoudige omlijsting, en natuurstenen boogfriezen. De lange gevels bevatten lisenen en rechtafgesloten spaarvelden met tandlijsten. Aan de zuidzijde torenvormige uitbouw met arkeltorentjes, aan de oostzijde een bescheiden middenrisaliet met topgevel.

De korte gevels zijn voorzien van natuurstenen hoekpilasters met in drie geledingen opgebouwde bekroning, en arkelvormige torentjes halverwege de geknikte, afgeschuinde zijden, de top bekroond door een obelisk. (De gevels aan de westzijde thans gewijzigd.).

Inwendig witgepleisterde wanden met blokgroeven en boogvormige omlijstingen en bovenlangs palmetranden. In top westwand pompstation een allegorische voorstelling van de drinkwatervoorziening in Rotterdam in reliëf. Kapconstructie met geklonken gietijzeren balken.

Filterbedden met filterhuisjes nrs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 25 (alles aangegeven op kaart zone A).

In verschillende stadia vanaf 1873 deels evenwijdig aan elkaar, deels onder een scherpe hoek, aangelegde reeksen filterbedden met bijbehorende filterhuisjes. De filterbedden bestaan uit met baksteen beklede bassins, met uitsluitend rechte wanden van 1000 m2 oppervlak elk. Elk filterhuisje heeft een bakstenen onderbouw in het filterbassin en bevat ter hoogte van de met klinkers bestrate kokerwanden een natuurstenen sokkel; voor het overige is het opgetrokken uit baksteen, afgewisseld met gele ijsselsteen, en een natuurstenen band ter hoogte van de hooggeplaatste dorpels der halfrond afgesloten vensters; het wordt afgedekt door een zinken zadeldak met lantaarnvormige ontluchtingskoker.

Aan de blinde achterzijde bevindt zich plaquette met nummer en bouwjaar.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview