terug

Witte Huis

Wijnhaven 3, Rotterdam

Aan drie zijden geheel vrijstaand, hoog kantorengebouw, genaamd HET WITTE HUIS ten behoeve van de gelijknamige NV gebouwd in 1897-'98 naar ontwerp van W. Molenbroek in een op Amerikaanse voorbeelden geinspireerde eclectische trant, met tien verdiepingen op een bijna vierkante grondslag onder afgeplat leien schilddak (thans gedekt met kunstleien).

Het onderkelderde kantorengebouw is opgetrokken in traditionele stapelbouw, met een centraal trappenhuis en twee inmiddels vernieuwde liften en rondom kantoorruimten. De buitengevels zijn bij de destijds voor winkels en cafe bestemde beganegrond en bij de eerste verdieping met natuursteen bekleed; de hogere verdiepingen zijn voorzien van witgeglazuurde baksteen (vandaar de naam van het gebouw), afgewisseld met geometrische decoraties in gele, rode en blauwe baksteen en veelkleurige tegeltableaux met bloemmotieven in Art Nouveau-trant blijkens signering vervaardigd door 'Holland', Utrecht. De gevels worden alle drie bekroond door een topgevel in het midden en afgesloten met natuurstenen lijsten. De Z-gevel, bevat de hoofd-ingang, gemarkeerd door een natuurstenen frontaal, de O-gevel het naam-opschrift in de rondboognis van de topgevel, en voorts op beide hoeken een ronde erker bij alle verdiepingen, bekroond door een arkeltorentje; de Z- en N-gevels bezitten elk een ronde wijzerplaat in de topgevel en het jaartalopschrift 1898 in de bekroning van de N-gevel.

Aan de W-zijde is de gevel teruggerooid in het midden ten behoeve van vluchttrappen.

Ter hoogte van de eerste verdieping is een in oorsprong zestal beelden geplaatst, op piedestals en overhuifd door natuurstenen baldakijns, alle naar ontwerp van Simon Miedema en voorzien van vergulde inscripties, met respectievelijk de personificaties van (Z) de 'Zeevaart' (oorspronkelijk geplaatst aan de N-gevel, doch na het bombardement van 1940 verplaatst ter vervanging van het vernielde beeld van de 'Arbeid') en de 'Vooruitgang' (O) de 'Landbouw' en de 'Nijverheid', (N) de 'Handel'. De ronde hoekerkers zijn aan de basis voorzien van natuurstenen reliefs met gevleugelde draken en voorts van smeedijzeren lamphaken met florale motieven, evenals het smeedijzeren hekwerk op het dak. Het afgeplatte dak was van oudsher ingericht als uitzichtspunt en voor de plaatsing van reclameborden.

Inwendig resteert nog de ijzeren trapconstructie en bijbehorende leuningen met siersmeedwerk in het trappenhuis, alsmede de glas-in-lood-ramen, voorzien van gestileerde bloemmotieven in Art Nouv...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview