terug

Huize Sonneveld

Jongkindstraat 12, Rotterdam

Volgens de principes van het Nieuwe Bouwen in 1928-32 door J.A.Brinkman en L.C. van der Vlugt in opdracht van J.Sonneveld ontworpen, geheel VRIJSTAAND WOONHUIS met DUBBELE GARAGE. Het is samengesteld uit cubische bouwvolumes met beneden een teruggerooide gevel aan de voorzijde (W), een maximale bouwhoogte van drie bouwlagen en een dakterras en een hoekbalkon, omgezet om de ZO-hoek bij de eerste verdieping en twee balkons aan de O-zijde, waarbij elk onderdeel is afgedekt door een plat dak met zeer bescheiden overstek, en opgetrokken met een staalskelet - hetgeen tot uiting komt in de zichtbare kolommen ter ondersteuning van de overhuivende bovenbouw, waardoor overeenkomst bestaat met het werk van de Corbusier - met geheel gepleisterde, op de beganegrond met tegels beklede, betonwanden, die doorbroken worden door in smalle stalen kozijnen gevatte vensters met verticale onderverdeling, die harmonisch over alle gevels zijn verdeeld, nu eens gekoppeld dan weer zelfstandig, met een op een vaste maat-verhouding gebaseerd formaat. De ingang - een stalen deur met klein cirkelvormig venster - bevindt zich aan de N-zijde geheel rechts onder het overstek; links daarvan bevindt zich het trappenhuis, gemarkeerd door een langgerekte vensterpartij, onderbroken bij de verdiepingen, alsmede een dienstingang met luifel; de linkergevelhelft wordt verder geleed door een horizontale vensterstrook op de eerste verdieping, de lage uitbouw van de dubbele garage aan de O-zijde en de ten dele daarop rustende in oorsprong tot dienstbodenruimte bestemde uitbouw, op de eerste verdieping, waarbij de gevel op de tweede verdieping over de halve breedte oostwaarts is voortgezet, met afgeronde zijkant, bij wijze van windscherm voor de aan de oostzijde op het dak van de dienstbodenruimte en tweede verdieping ingerichte terrassen. Het hoogste dakterras is bereikbaar vanuit het hoofdtrappenhuis, waarbij de vorm van de spiltrap in het exterieur is herhaald in de halfcilindrische beëindiging van de overigens cubische topverdieping. De W-zijde bevat afgezien van de teruggerooide benedenverdieping, op de eerste verdieping een vrijwel over de volle gevelbreedte aangebrachte vensterstrook ter benadrukking van het niet-dragende karakter van de gevel, en wordt afgesloten door de stalen buis-omheining van het dakterras. De Z-zijde wordt beneden vrijwel geheel door glasvlakken in beslag genomen - omgezet aan W- en O-zijde - en bevat op het overhangende gedeelte der verdiepingen een gesloten waard, terwi...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview