terug

Poortgebouw als kantoorgebouw van de Rotterdamsche Handelsvereeniging

Stieltjesstraat 38, Rotterdam

POORTGEBOUW totstandgekomen naar ontwerp van J.S.C. van de Wall in 1879 als kantoorgebouw van de Rotterdamsche Handelsvereeniging, in eclectische, vooral op het Romaans geinspireerde, bouwtrant. Het gebouw bestaat uit twee dwarsstaande vleugels van elk vier bouwlagen onder pannen schilddak, opgetrokken in baksteen op een natuurstenen plint, en een verbindingsstuk in het midden van twee bouwlagen en kapverdieping onder pannen schilddak, dat de eigenlijke poort vormt. Dit middengedeelte heeft aan beide zijden een middenrisaliet ter breedte van drie vensterassen en wordt bekroond door een frontonachtige kroonlijst met gepleisterde boogfriezen die aan beide zijden van de lisenen onder de rechte, gekorniste kroonlijst worden voortgezet over de breedte van een vensteras; in het midden een gepleisterde tondo met vierpas; de rondboogvormige vensters zijn voorzien van een geprofileerde, gepleisterde omlijsting gedragen door halfzuilen met bladkapitelen en onderaan voorzien van een gepleisterd fries met gestileerd bladmotief in reliëf. De noordelijke dwarsvleugel telt aan de smalle zijden twee vensterassen, de zuidelijke dwarsvleugel drie, maar deze heeft voor het overige dezelfde detaillering als de gevels van de noordelijke dwarsvleugel: omlopende, geprofileerde gepleisterde cordonlijsten boven de plint en tussen de eerste en tweede bouwlaag; gepleisterde blokken in de rondbogen boven de vensters op de beganegrondverdieping; gepleisterde, geprofileerde rondboogomlijstingen gedragen door halfzuilen met bladkapitelen op de eerste en - gedeeltelijk - op de tweede verdieping, en onderaan voorzien van een gepleisterd fries met gestileerd blad-motief, gevat in ruiten respectievelijk tondi; en gekoppelde rondboogvensters, gescheiden door lisenen en uitkragend door middel van een rondboogfries op de derde verdieping, waarvan de hoeken worden geaccentueerd door zeszijdige, afgeknotte hoektorentjes op natuurstenen consoles en die wordt afgesloten met een omlopend gepleisterd rondboogfries en kroonlijst. In de doorgang zijn aan beide zijden drie toegangen opgenomen met geprofileerde, gepleisterde, rondboogvormige omlijsting, de middelste met stoep. Kantoorgebouw in eclectische baksteenbouw met voor de jaren '70 van de 19e eeuw kenmerkend gebruik van op Romaanse, Byzantijnse, Gotische en Renaissancevormen geinspireerde decoraties, deels gepleisterd, zoals rondboogfriezen, bladkapitelen en -friezen, vierpas en cordonlijsten en blokken in de vensterbogen, Markeringspunt in de d...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview