terug

Bergpolderflat

Dr. de Visserstraat 65, Rotterdam

(Woning behorend tot het Bergpolderflat). Volgens de principes van het Nieuwe Bouwen in 1933-34 door W. van Tijen, J.A.Brinkman en L.C. van der Vlugt in opdracht van de N.V.Volkswoningbouw Rotterdam ontworpen, geheel vrijstaand, blokvormig woongebouw met 72 etagewoningen en in oorsprong 3 aangebouwde winkels - genaamd "Bergpolderflat".

Het platafgedekte woongebouw telt negen bouwlagen - elk met acht naast elkaar gelegen woningen - en een voor gemeenschappelijk gebruik ingericht souterrain. Het geheel is opgetrokken als staalskelet, met I-profiel-kolommen en met buitenmuren in drijfsteen metselwerk, uitgezonderd de houten puien, die voorzien zijn van verzinkt ijzeren platen en draadglasramen. Hierbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van geprefabriceerde onderdelen.

De woningen zijn toegankelijk via 1.30 m. brede en in totaal 50 m. lange galerijen aan de O-zijde, die elk aan de N-zijde steeds aansluiten op het gesloten, algemeen trappenhuis en die elk aan de Z-zijde steeds zijn verbonden met de open brandtrap. Aan de W-zijde zijn over de volle gevelbreedte doorgaande balcons aangebracht met open hekwerken.

De winkels bevinden zich in een laag blok haaks op het hoofdgebouw aan de N-zijde en bevatten grote glasvensters in de N-gevel, terwijl de overige gevels blind zijn.

De toegang tot het woongebouw bevindt zich aan de O-zijde van het terzijde uitgebouwde, algemene trappenhuis, dat aan de N-zijde een geheel uit glas - in stalen sponningen - bestaande gevel bezit, en dat boven de bovenverdieping is doorgetrokken om toegang te verlenen tot het in oorsprong aanwezige dakterras. Tevens is beneden in oorsprong een portiersloge aangebracht en een lift, bij de middenas van de gevel die vervolgens een inwaartse sprong vertoont. De trap zelf is vervaardigd uit gewapend beton en bevat een driedubbele stalen buisleuning.

De galerijen en balcons bezitten vloeren van gewapend beton - hetgeen evenals bij de betonnen trappen, in de gevels door middel van banden zichtbaar is voortgezet; de galerijen hebben verder een betonnen borstwering, de balcons open stalen hekwerken. Aan de W-zijde vrijwel alleen onderbroken door in serie vervaardigde, telkens gespiegeld geplaatste, houten kolenkisten met matglazen afscheidingen te weerszijden, worden de beide lange gevels gedomineerd door hoogopgaande vensters en deuren met op een vaste maat-eenheid gebaseerde, varierende grootte. De Z-gevel bevat in het midden per verdieping een verticaal venster met aansluitend rechts een laag...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview