terug

Algemene Begraafplaats Crooswijk

Crooswijksebocht 31, Rotterdam

Omschrijving poortgebouw.

Tempelvormig POORTGEBOUW in neo-classicistische stijl, ontworpen door P. Adams in 1832 bij Alg. Begraafplaats Crooswijk. Opgetrokken in wit gepleisterde baksteen op een natuurstenen basement. Het fronton wordt aan de voorzijde gedragen door twee natuurstenen dorische zuilen aan weerszijden van de doorgang en aan de achterzijde door twee vlakke vierkante kolommen. Daarboven een rechthoekig opzetstuk met aan alle vier zijden een nis, in de zijgevels rechthoekig van vorm en aan de voor- en achterzijde met licht getoogd. In de nis aan de voorgevel ligt een gebeeldhouwde dode met lijkkleed op een baar. Het platte dakvlak van het opzetstuk is in het midden boogvormig gewelfd met daarop twee stenen vazen.

Het massieve houten toegangshek onder de boogvormige doorgang is gedecoreerd met funeraire symboliek (van boven naar beneden): een uil met aan weerszijden takkenbossen en vleermuizen, gekruiste zeisen en zandlopers met aan weerszijden een adelaars- en een vleermuisvleugel.

Aan weerszijden van het poortgebouw een in twee trappen lager en smaller wordend bouwdeel met in de voorgevel een verticaal rechthoekig venster met natuurstenen waterdorpel en traliewerk, en aan de achtergevel een houten deur waarboven een horizontale rechthoekige nis. Daarboven geheel rondom een natuurstenen cordonlijst en gestuct fries en een plat dak met overstekende natuurstenen dakrand.

Waardering: Neo-classicistisch poortgebouw met karakteristieke funeraire symboliek van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde, alsmede van belang als functioneel complexonderdeel van de Algemene Begraafplaats Crooswijk.

NB Door de opname van het poortgebouw als onderdeel van dit complex komt de oude registratie onder monumentnummer 32908 te vervallen.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview