terug

Algemene Begraafplaats Crooswijk

Kerkhoflaan 1, Rotterdam

Omschrijving poortgebouwen en hekwerk.

Twee aan de Kerkhoflaan gelegen POORTGEBOUWEN met tussengelegen BEGRAAFPLAATSHEK, gezamenlijk de hoofdingang tot de begraafplaats Crooswijk vormend, aangelegd circa 1915.

De poortgebouwen zijn identiek, doch gespiegeld uitgevoerd, in neo-renaissance stijl. Ze zijn opgetrokken in rode baksteen op een natuurstenen rustica onderbouw. De plattegrond van het hoofdvolume is vierkant met aan de zuidelijke zijde een smallere uitbouw die geplaatst is op het talud van de gracht rond de begraafplaats, die hier wordt onderbroken door de ingangsroute. In het bouwvolume op het talud bevindt zich een souterrain. De gevels hiervan zijn geheel in natuurstenen rustica uitgevoerd en in alle (drie) zijden is een klein getoogd venster opgenomen.

De poortgebouwen bestaan verder uit een begane grondverdieping en kapverdieping onder een uitkragend schilddak (hoofdvolume) en zadeldak (uitbouw), met leien gedekt en met een bakgoot op houten gootklossen. De zuidelijke uitbouw heeft op de begane grond aan de oost-, respectievelijk westzijde een rechthoekig ruitvormig geleed venster met houten kozijnen en luiken en natuurstenen waterdorpel. Aan de zuidzijde een zelfde rechthoekig venster met luiken en onder een natuurstenen latei. Ter hoogte van de bovenverdieping een natuurstenen cordonband.

Aan de ingangszijde bevindt zich in de hoek tussen uitbouw en hoofdvolume een portiek dat met natuurstenen friezen is verbonden met de buitenste pijlers van het hekwerk.

Aan de zuidzijde is midden in de topgevel van de uitbouw een rond venster met een vierkante roedenverdeling. Rondom dit venster een spaarveld in het metselwerk met een natuurstenen tandlijst die doorloopt rondom het gehele pand, iets onder de dakrand. Het overkragende zadeldak is in de top voorzien van een decoratieve open, houten verbinding.

Het hoofdbouwvolume (onder schilddak) heeft in de (smalle) zuidelijke gevel een houten voordeur. In de gevel aan de ingangszijde bevinden zich een smal (met één luik) en een breder rechthoekig venster, zoals eerder beschreven en een lage dakkapel met lessenaarsdak.

In de gevels aan de begraafplaatszijde twee rechthoekige vensters zoals eerder beschreven, een zeer klein venster en een dakkapel zoals eerder beschreven.

In de gevels aan de oost-, respectievelijk westzijde op de begane grond een rechthoekig venster zoals eerder beschreven, een houten deur met bovenin een vierkant venster met roedenverdeling en naast de deur nog een klein smal venste...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview