terug

Algemene Begraafplaats Crooswijk

Crooswijksebocht bij 31, Rotterdam

Omschrijving grafheuvel met kwadrant en rotonde.

In de jaren dertig van de negentiende eeuw aangelegde, prominent achter het neo-classicistische poortgebouw van de Algemene Begraafplaats Crooswijk gesitueerde graf heuvel, te bereiken via een brede trap, bestaande uit een kwadrant van twee rijen natuurstenen grafzerken en binnen het kwadrant een rotonde met een enkele rij concentrische natuurstenen grafzerken. In en om de rotonde ligt grind en er staan bomen in een cirkelvorm rond de rotonde (en oorspronkelijk ook één boom in het midden). Op sommige grafzerken bevinden zich ijzeren hekwerken en gebeeldhouwde grafmonumenten. Rondom het kwadrant een (rode) bakstenen muur met een hardstenen afdeklijst.

Waardering:

Kwadrant en rotonde met grafzerken van algemeen belang wegens architectuur-, cultuur- en funerair-historische waarde en als oorspronkelijke onderdeel van de Algemene Begraafplaats Crooswijk.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview